• ارسال
  • تغییرات

باتری ایسر NE56R

laptop battery for acer Acer   NE56R

قیمت: تومان ۲۰۰,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
خرید محصول

باتری لپ تاب  NE56R با قطعات باکیفیت ساخته شده است و تضمین می شود که مشخصات این باتری تماما با دستگاه شما هم خوانی داشته و کیفیت آن در حد باتری وارجینال دستگاه شما می باشد . این باتری  Li-ion  NE56R   جایگزین مناسبی برای باتری اصلی لپ تاپ ACER  NE56R شما خواهد بود. باتری توسط شرکت های TUV ، RoHS و CE که وظیفه نظارت بر کیفیت لوازم الکترونیک را دارند تأیید شده است و ما باتری ACER  NE56R  را با گارانتی کامل شرکت آریو گستر نگین سیراف ( پارت سنتر بوشهر ) با مدت 6 ماهه از تاریخ خرید ، همچنین گارانتی 30 روز پول برگشت به فروش می رسانیم .برای هر گونه سوال ، پیشنهادی یا راهنمایی در مورد این باتری ACER  NE56R  لطفا با ما تماس بگیرید تا ما بتوانیم بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم  NE56Rبا باتری لپ تاپ های زیر همخوانی دارد : — Pre​ss ” Ctrl+F ” to Find

باتری ایسر  NE56R باتری لپ تاپ های زیر همخوانی دارد : — Pre​ss ” Ctrl+F

Gateway NE46R sereis
NE46R05M

Gateway NE56R sereis
NE56R09u NE56R10u NE56R11u NE56R12u NE56R13u NE56R02H NE56R03H

Gateway NV52L sereis
NV52L02H NV52L03H NV52L03M NV52L04M NV52L05M NV52L06U NV52L08U

Gateway NV56R sereis
NV56R06U NV56R03M NV56R04M

Gateway NV47H Series
NV47H02c NV47H02e NV47H03c NV47H04c NV47H05c
NV47H06M NV47H02H NV47H04M NV47H05M NV47H03M NV47H02U NV47H03H NV47H07M NV47H09M

Gateway NV49C Series
NV49C13c NV49C26e NV49C27e

Gateway NV50A Series
NV50A02u NV50A10u NV50A16c-P342G50Mnkk NV50A07c NV50A03c
NV50A14c-P341G50Mnrr NV50A06c NV50A15c-P341G50Mnkk

Gateway NV51B
NV51B02R NV51B05U NV51B08U NV51B02h NV51B15u

Gateway NV51M ( PEW92 ) Series
NV51M01R NV51M02R NV51M03M-MX

Gateway NV53A ( NEW95 ) Series
NV53A11u NV53A49u NV53A21e NV53A05u NV53A10e NV53A46u NV53A24u NV53A04e NV53A03h NV53A33u NV53A48u
NV53A52u NV53A36u NV53A01h NV53A12e NV53A32u NV53A38u NV53A47u NV53A50u NV53A34u NV53A51u NV53A63U
NV53A71U NV53A73U NV53A74U NV53A75U

Gateway NV55C ( PEW91 ) Series
NV55C16e NV55C03u NV55C02h NV55C31u NV55C29u NV55C30u NV55C26u NV55C28u NV55C11e
NV55C35u NV55C02R NV55C11u NV55C17e NV55C19u NV55C14u NV55C15u NV55C17u NV55C22u
NV55C24u NV55C25u NV55C09e NV55C15e NV55C32u NV55C33u NV55C34u NV55C38u NV55C39u
NV55C44u NV55C02M-MX NV55C05M-MX NV55C06M-MX

Gateway NV55S Series
NV55S02u NV55S05u NV55S07u
NV55S03u NV55S04u NV55S09u NV55S15u NV55S13u NV55S17u NV55S20u NV55S22u NV55S09h NV55S24u
NV55S14u NV55S28u

Gateway NV57H Series
NV57H80u NV57H18h NV57H38m NV57H20h NV57H96u NV57H37m NV57H39m NV57H35m NV57H21h
NV57H36m NV57H94u NV57H82u NV57H19h NV57H83u NV57H84u

Gateway NV59C ( PEW90 ) Series
NV59C07e NV59C08e NV59C04u NV59C05u NV59C06u NV59C08u NV59C09u NV59C11u NV59C26u NV59C27u
NV59C28u NV59C31u NV59C32u NV59C33u NV59C34u NV59C35u NV59C40u NV59C41u NV59C42u NV59C43u
NV59C44u NV59C46u NV59C47u NV59C48u NV59C49u NV59C50u NV59C56u NV59C63u NV59C65u NV59C66u
NV59C57u NV59C02M-MX NV59C04M-MX NV59C05E NV59C05M-MX NV59C69U NV59C70U

Gateway NV73A ( MS2291 ) Series
NV73A08u NV73A08u NV73A24u

Gateway NV75S Series
NV75S02u NV75S03h NV75S04u
NV75S03u NV75S17u NV75S06h NV75S25u NV75S11u NV75S16u NV75S26u NV75S14u
NV75S23u NV75S27u NV75S05h NV75S03h NV75S20u NV75S21u NV75S07h

Gateway NV77H Series
NV77H03h NV77H19u NV77H21u NV77H05u NV77H18u NV77H23u
NV77H20u NV77H06h NV77H33u NV77H32u NV77H31u

Gateway NV79C Series
NV79C17U NV79C27U NV79C34U NV79C35U NV79C36U NV79C37U NV79C38U
NV79C42U NV79C47U NV79C48U NV79C49U NV79C50U NV79C51U NV79C52U NV79C54U

Gateway NS41I NS41IG NS51I Series
NS41I01FR

PACKARD BELL EasyNote F4312 series

Packard Bell Easynote LM81, LM82, LM83, LM85 MS2290, LM86, LM87, LM94, LM98
Packard Bell Easynote TM01, TM80 , TM81, TM82, TM83 ( NEW95 ),
TM85, TM86, TM87, TM89 ( NEW90 ), TM94, TM98, TM99

PACKARD BELL EasyNote TK11 Series
PACKARD BELL EasyNote TK11BZ Series
Packard Bell EasyNote TK36 TK36-AV-115
Packard Bell EasyNote TK37 ( PEW92 ) TK37-AV-010UK TK37-T354G25Mn
Packard Bell EasyNote TK81 TK81-SB-001GE
Packard Bell EasyNote TK83 TK83-RB-005GE TK83-RB-020UK
Packard Bell EasyNote TK85 TK85-GN-008GE TK85-JN0-44FR
Packard Bell EasyNote TK87 ( PEW91 ) TK87-GU-210

Packard Bell EasyNote NM85 NM85-JN-030GE NM85-GN-011UK NM85-GN-015UK
Packard Bell EasyNote NM86 NM86-GN-010 NM86-JN-108FR
Packard Bell EasyNote NM87 NM87-JN-030GE NM87-GU-015UK
PACKARD BELL EasyNote NM88 Series
PACKARD BELL EasyNote NM89 Series
PACKARD BELL EasyNote NM98 Series

Packard Bell EasyNote LS11HR
Packard Bell EasyNote LS11-HR-050GE
Packard Bell EasyNote LS11-HR-005
Packard Bell EasyNote LS11-HR-006
Packard Bell EasyNote LS11-HR-735CH
Packard Bell EasyNote LS11-HR-821RU
Packard Bell Easynote LS11-HR-233GE
Packard Bell Easynote LS11-HR-010BE
Packard Bell Easynote LS11-HR-125GE
Packard Bell Easynote LS11-HR-022IT
Packard Bell Easynote LS11-HR-260
Packard Bell Easynote LS11-HR-231
Packard Bell Easynote LS11-HR-520RU
Packard Bell Easynote LS11-HR-310
Packard Bell Easynote LS11-HR-353CZ
Packard Bell Easynote LS11-HR-510RU
Packard Bell Easynote LS11-HR-230
Packard Bell Easynote LS11-HR-104NCD
Packard Bell EasyNote LS11-HR-161GE
Packard Bell EasyNote LS11-HR-310RU
Packard Bell EasyNote LS11-HR-104N
Packard Bell EasyNote LS11-HR-090GE

Packard Bell EasyNote LS11SB

Packard Bell Easynote LS13HR
Packard Bell Easynote LS13-HR-195GE
Packard Bell Easynote LS13-HR-664CZ
Packard Bell Easynote LS13-HR-664C
Packard Bell EasyNote LS13-HR-104GE

PACKARD BELL EasyNote LV Series
PACKARD BELL EasyNote LV11 Series
PACKARD BELL EasyNote LV11-HC Series
PACKARD BELL EasyNote LV11-HR Series

PACKARD BELL EasyNote LV44 Series
PACKARD BELL EasyNote LV44-HC Series
PACKARD BELL EasyNote LV44-HR Series

Packard Bell EasyNote NS11HR
Packard Bell EasyNote NS11-HR-033UK
Packard Bell EasyNote NS11-HR-002FR
Packard Bell Easynote NS11-HR-001CL
Packard Bell Easynote NS11-HR-346CZ
Packard Bell EasyNote NS11-HR-001NC
Packard Bell Easynote NS11-HR-008
Packard Bell Easynote NS11-HR-001

Packard Bell EasyNote NS44HR
Packard Bell EasyNote NS44-HR-033UK
Packard Bell EasyNote NS44-HR-001IT

Packard Bell EasyNote NS45 Series
NS45-HR-855 NS45HR-855

PACKARD BELL EasyNote NS85 Series

Packard Bell EasyNote TS11HR
Packard Bell EasyNote TS11-HR-100UK
Packard Bell EasyNote TS11-HR-040UK
Packard Bell EasyNote TS11-HR-010GR
Packard Bell EasyNote TS11-HR-122GE
Packard Bell EasyNote TS11-HR-036
Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE
Packard Bell EasyNote TS11-HR-900NC
Packard Bell EasyNote TS11-HR-002FR
Packard Bell EasyNote TS11-HR-514CH
Packard Bell EasyNote TS11-HR-320RU
Packard Bell Easynote TS11-HR-011FR
Packard Bell EasyNote TS11-HR-510
Packard Bell EasyNote TS11-HR-232SP
Packard Bell EasyNote TS11-HR-241SP
Packard Bell Easynote TS11-HR-668CZ
Packard Bell EasyNote TS11-HR-011
Packard Bell Easynote TS11-HR-002NCD

Packard Bell EasyNote TS11SB

Packard Bell EasyNote TS13HR
Packard Bell EasyNote TS13-HR-050UK
Packard Bell EasyNote TS13-HR-035
Packard Bell EasyNote TS13-HR-035UK
Packard Bell EasyNote TS13 HR-037UK
Packard Bell EasyNote TS13-HR-030UK
Packard Bell EasyNote TS13-HR-510RU
Packard Bell EasyNote TS13-HR-343CZ
Packard Bell EasyNote TS13-HR-232
Packard Bell EasyNote TS13-HR-322CZ
Packard Bell EasyNote TS13-HR-320RU
Packard Bell EasyNote TS13-HR-032UK
Packard Bell Easynote TS13-HR-004
Packard Bell EasyNote TS13-HR-232SP
Packard Bell EasyNote TS13-HR-645CZ
Packard Bell EasyNote TS13-HR-040UK

Packard Bell EasyNote TS44HR
Packard Bell EasyNote TS44-HR-035UK
Packard Bell EasyNote TS44-HR-037UK
Packard Bell EasyNote TS44-HR-015GE
Packard Bell EasyNote TS44-HR-260SP
Packard Bell EasyNote TS44-HR-260PT
Packard Bell EasyNote TS44-HR-050FR
Packard Bell EasyNote TS44-HR-013NC
Packard Bell EasyNote TS44-HR-244
Packard Bell EasyNote TS44-HR-080
Packard Bell EasyNote TS44-HR-320RU
Packard Bell EasyNote TS44-HR-243SP
Packard Bell EasyNote TS44-HR-463CZ
Packard Bell EasyNote TS44-HR-080FR
Packard Bell EasyNote TS44-HR-510RU
Packard Bell EasyNote TS44-HR-245SP
Packard Bell EasyNote TS44-HR-244SP
Packard Bell EasyNote TS44-HR-021GE

PACKARD BELL EasyNote TS45 series

PACKARD BELL EasyNote TS45HR series

PACKARD BELL EasyNote TSX62 series

PACKARD BELL EasyNote TSX62HR series

PACKARD BELL EasyNote TSX66 series

PACKARD BELL EasyNote TSX66HR series

PACKARD BELL EasyNote TE11 series
TE11-HC-807 TE11HC-807 TE11-HR TE11HR

Packard Bell EasyNote TV11HC TV43CM TV44CM

Acer Aspire E1 series
E1-421-0607 E1-421-3686 E1-431-2629 E1-431-4840 E1-431-2405 E1-431-2881
E1-471-6828 E1-531-2629 E1-571-6650

Acer Aspire V3 Series
V3-471G-52452G50Ma V3-551-8664 V3-551-8889 V3-551G V3-571-6436 V3-571-6486 V3-571G-6641
V3-571G-6602 V3-731-4695 V3-771-6621 V3-771G-6650 V3-771G-9829 V3-771-6807

Acer Aspire 4250 series
Acer Aspire 4250-0872 4250-BZ426 4250-BZ607 4250-BZ626
Acer Aspire 4250-BZ637 4250-E352G50MI 4250-E402G50

Acer Aspire 4251 ( MS2307 )
4251-1552 4251-1015 4251-1518 4251-1424 4251-1529 4251-1459

ACER Aspire 4251G Series

ACER Aspire 4251Z Series

Acer Aspire 4252 ( ZQA )
4252-V950 4252-V903 4252-V497

ACER Aspire 4252G Series

ACER Aspire 4252Z Series

Acer Aspire 4253 series
Acer Aspire 4253-BZ005 4253-BZ030 4253-BZ406 4253-BZ412
Acer Aspire 4253-BZ452 4253-BZ475 4253-BZ484 4253-BZ489
Acer Aspire 4253-BZ603 4253-BZ625 4253-BZ626 4253-BZ631
Acer Aspire 4253-BZ653 4253-BZ669 4253-BZ677 4253-BZ686
Acer Aspire 4253-BZ687 4253-BZ806 4253-BZ814 4253-BZ818
Acer Aspire 4253-BZ823 4253-BZ829 4253-BZ852 4253-BZ868
Acer Aspire 4253-BZ887 4253-BZ891

ACER Aspire 4253G Series

ACER Aspire 4253Z Series

Acer Aspire 4333
4333-2240

ACER Aspire 4333Z Series

Acer Aspire 4339 series
4339-2618 4339-2619 4339-2675

ACER Aspire 4339Z Series

Acer Aspire 4349 series
4349-2490

ACER Aspire 4349Z Series

Acer Aspire 4352 series
4352-2624 4352-2806 4352-2618 4352-2870 4352-2443

Acer Aspire 4551 ( MS2307 )
4551-P323G25Mi 4551-2522 4551-2265 4551-2728 4551-2715 4551-2584 4551-2539
4551-2194 4551-2411 4551-4315 4551-2820 4551-2766 4551-2615 4551-2346 4551-2302

Acer Aspire 4551G ( MS2307 )
4551G-P323G25Mi

AS4551 AS4551-2615 AS4551-4315 Series

ACER Aspire 4551P Series

Acer Aspire 4552 ( ZQA )
4552-3973 4552-5078 4552-3517 4552-3169 4552-3767 4552-3583 4552-3789 4552-3332 4552-3088

Acer Aspire 4552G ( ZQA )

ACER Aspire 4552Z Series

ACER Aspire 4560 Series

ACER Aspire 4560G Series

ACER Aspire 4625 Series

ACER Aspire 4625G Series

ACER Aspire 4733 Series

ACER Aspire 4733G Series

Acer Aspire 4733Z
4733Z-4446 4733Z-4118 4733Z-4399

ACER Aspire 4733ZG Series

Acer Aspire 4738 ( ZQ8 )
4738-7664 4738-7153 4738-7582 4738-7514 4738-7410 4738-7557 4738-7780 4738-7194 4738-7559
4738-6097 4738-6125 4738-6355 4738-6420 4738-6464 4738-6593 4738-6605 4738-6610 4738-6619
4738-6624 4738-6627 4738-6648 4738-6663 4738-6666 4738-6674 4738-6740 4738-6804 4738-6809
4738-6881 4738-6888 4738-6896 4738-7194 4738-7410 4738-6804

Acer Aspire 4738G ( ZQ8 )
4738G-382G32Mnkk 4738G-382G32Mnrr 4738G-382G32Mncc
4738G-482G32Mnkk 4738G-482G50Mnkk 4738G-482G32Mnkk-1

Acer Aspire 4738Z ( ZQ8 )
4738Z-4111 4738Z-4520 4738Z-4801 4738Z-4690 4738Z-4976 4738Z-4210 4738Z-4650
4738Z-4203 4738Z-4210 4738Z-4239 4738Z-4257 4738Z-4692 4738Z-4976

Acer Aspire 4738ZG ( ZQ8C ) Series
4738ZG-482G50MNKK 4738ZG-P612G50Mn 4738ZG-P622G32Mnrr 4738ZG-P622G32Mnkk
4738ZG-P622G32Mncc 4738ZG-482G50MNKK 4738ZG-P612G50Mn 4738ZG-P622G32Mncc
4738ZG-P622G32Mnkk 4738ZG-P622G32Mnrr

Acer Aspire 4739 series
Acer Aspire 4739-6633 4739-6835

ACER Aspire 4739G Series

ACER Aspire 4739Z Series
4739Z-4466 4739Z-4634 4739Z-4661 4739Z-4686

ACER Aspire 4739ZG Series

Acer Aspire 4741 Series
4741-5150 4741-5115 4741-5333 4741-5473 4741-5578 4741-5885 4741-5954 4741-5241 4741-5066 4741-5888
4741-5462 4741-5972 4741-5795 4741-6628 4741-6531 4741-6847 4741-3902 4741-3510 4741-5655 4741-5147
4741-5974 4741-5322 4741-5177 4741-5341 4741-5512 4741-3729 4741-3455

Acer Aspire 4741G Series

ACER Aspire 4741T Series

ACER Aspire 4741TG Series

Acer Aspire 4741Z Series

Acer Aspire 4741ZG Series

ACER Aspire 4743 Series
4743-6481 4743-6628

ACER Aspire 4743G Series

ACER Aspire 4743Z Series

ACER Aspire 4743ZG Series

Acer Aspire 4749 series
4749-6449 4749-6425 4749-6636 4749-6818 4749-6817 4749-6426 4749-6836 4749-6864

Acer Aspire 4749Z series
4749Z-4447 4749Z-4656

Acer Aspire 4750 series
4750-6149 4750-6401 4750-6408 4750-6431 4750-6432 4750-6444 4750-6462 4750-6463
4750-6464 4750-6487 4750-6495 4750-6642 4750-6654 4750-6658 4750-6685 4750-6820
4750-6825 4750-6827 4750-6846 4750-6856A4750-6887 4750-689

ACER Aspire 4750G Series
4750G-9303 4750G-9429 4750G-9617

ACER Aspire 4750Z Series

ACER Aspire 4750ZG Series

ACER Aspire 4752 Series
4752-6838 4752-6639 4752-6628 4752-6641

ACER Aspire 4752G Series ACER Aspire 4752Z Series ACER Aspire 4752ZG Series

ACER Aspire 4755 MS2343 series

ACER Aspire 4755G series
4755G-6457 4755G-6849 4755G-9847 4755G-9849

ACER Aspire 4755T Series ACER Aspire 4755Z series ACER Aspire 4755ZG series

ACER Aspire 4771 Series

ACER Aspire 4771G Series

ACER Aspire 4771Z Series

Acer Aspire 5250 series
5250-0639 5250-BZ436 5250-BZ468 5250-BZ475
5250-BZ479 5250-BZ496 5250-BZ600 5250-BZ616
5250-BZ641 5250-BZ643 5250-BZ670 5250-BZ673
5250-BZ680 5250-BZ808 5250-BZ853 5250-BZ873 5250-BZ889

ACER Aspire 5250G Series

Acer Aspire 5251 ( NEW75 )
5251-1762 5251-1953 5251-1080 5251-1513 5251-1005 5251-1549 5251-1007 5251-1940
5251-1245 5251-1425 5251-1805 5251-1779 5251-1701 5251-1069 5251-1658

ACER Aspire 5251G Series

Acer Aspire 5252 ( PEW76 )
5252-V440 5252-V305 5252-V090 5252-V496
AS5252-V333 AS5252-V476 AS5252-V518 AS5252-V602 AS5252-V955

ACER Aspire 5252G Series

ACER Aspire 5252ZG Series

Acer Aspire 5253 5253G P5WE6 series
Acer Aspire 5253-BZ480 5253-BZ656 5253-BZ659 5253-BZ660
Acer Aspire 5253-BZ684 5253-BZ819 5253-BZ873 5253-BZ893

Acer Aspire 5253G series

Acer Aspire 5333 series
5333-2418 5333-2619 5333-2880 5333-2891 5333-2969

Acer Aspire 5336 ( PEW72 )
5336-2752 5336-2283 5336-2524 5336-2515 5336-2007 5336-2281

ACER Aspire 5336G Series

ACER Aspire 5336T Series

ACER Aspire 5349 Series ACER Aspire 5349G Series ACER Aspire 5349Z Series

Acer Aspire 5350 series
5350-2475 5350-2413 5350-2841 5350-2448

Acer Aspire 5551 ( NEW75 )
5551-2036 5551-2988 5551-2450 5551-4937 5551-2384 5551-2298 5551-2012
5551-2805 5551-4200 5551-2468 5551-2382 5551-4010 5551-2652 5551-4931
5551-2191 5551-2248 5551-2433 5551-2442 5551-4873 5551-4011 5551-2452

Acer Aspire 5551G ( NEW75 )

Acer Aspire 5552 ( PEW76 )
5552-6838 5552-3749 5552-3124 5552-3036 5552-3557 5552-3942 5552-3706 5552-3680
5552-5898 5552-3826 5552-3343 5552-3917 5552-3153 5552-3128 5552-5205 5552-3286

ACER Aspire 5552G Series

ACER Aspire 5552TG Series

ACER Aspire 5552Z Series

ACER Aspire 5552ZG Series

Acer Aspire 5560 MS2319 series
5560G-SB448 5560G-SB485 5560-SB410 5560-SB485 5560-SB609 5560-SB653 5560-SB835

ACER Aspire 5560G Series

ACER Aspire 5560T Series

ACER Aspire 5560Z Series

ACER Aspire 5560ZG Series

Acer Aspire 5733 5733Z PEW71 series
5733-6414 5733-6607 5733-6650 5733-6696 5733-6804 5733-6873

ACER Aspire 5733G Series

ACER Aspire 5733Z Series
5733Z-4251 5733Z-4445 5733Z-4614 5733Z-4845 5733Z-4851 5733Z-4883

ACER Aspire 5736 Series

ACER Aspire 5736G Series

Acer Aspire 5736Z ( PEW72 )
5736Z-4359 5736Z-4339 5736Z-4076 5736Z-4016 5736Z-4790
5736Z-4085 5736Z-4507 5736Z-4297 5736Z-4799 5736Z-4336

ACER Aspire 5736ZG Series

ACER Aspire 5741 Series

ACER Aspire 5741G Series

ACER Aspire 5741TG Series

ACER Aspire 5741Z Series

ACER Aspire 5741ZG Series

Acer Aspire 5742 Series
5742-7399 5742-7789 5742-7120 5742-7653 5742-7729 5742-7645 5742-7072 5742-7907 5742-7551 5742-7152
5742-7962 5742-7438 5742-6353 5742-7249 5742-7225 5742-7151 5742-7047 5742-7342 5742-7620

Acer Aspire 5742G Series
5742G-7353 5742G-7200

ACER Aspire 5742TG Series

Acer Aspire 5742Z Series
5742Z-4512 5742Z-4601 5742Z-4200 5742Z-4685 5742Z-4278 5742Z-4867 5742Z-4768
5742Z-4768 5742Z-4918 5742Z-4004 5742Z-4097 5742Z-4621 5742Z-4371 5742Z-4586

Acer Aspire 5742ZG Series

ACER Aspire 5749 Series
5749-6863 5749-2333G32Mikk

ACER Aspire 5749G Series

ACER Aspire 5749Z Series
5749Z-44495749Z-B954G50Mikk

ACER Aspire 5749ZG Series

Acer Aspire 5750 PSWE0 series
5750-6421 5750-6438 5750-6589 5750-6634 5750-6636 5750-6677 5750-6690 5750-9851
5750-2314G50Mnkk

Acer Aspire 5750G Series
5750G-6496 5750G-6804 5750G-9463

ACER Aspire 5750TG Series

ACER Aspire 5750Z Series
5750Z-4477 5750Z-4830 5750Z-4877

ACER Aspire 5750ZG Series

ACER Aspire 5755 series
5755-6699 5755-6482 AS5755-9401 AS5755G-6823 AS5755-6828

ACER Aspire 5755G series
5755G-2434G50Mirs 5755G-2438G1TMiks 5755G-2434G50Miks
5755G-2454G50Mtks 5755G-2434G50Mics 5755G-2454G50Mtbs 5755G-2454G50Mtrs
Acer Aspire 5755G-2674G50Miks 5755G-2454G50Mtcs 5755G-2434G50Mirs 5755-W7HB

ACER Aspire 5755Z series ACER Aspire 5755ZG series

ACER Aspire 7251 Series

Acer Aspire 7536Z

Acer Aspire 7551 MS2310 Series
7551-4909 7551-P324G32Mn 7551-P324G32Mi 7551-2752 7551-2438 7551-P323G32Mn
7551-P324G50Mn 7551-2531 7551-2575 7551-2961 7551-2113 7551-2755 7551-2560
7551-3634 7551-3029 7551-3068 7551-5358 7551-3749 7551-3073 7551-2633 7551-3416

Acer Aspire 7551G Series
7551G-P324G50Mn 7551G-5407 7551G-N834G50Mn 7551G-N934G64Mn 7551G-5821 7551G-5056
7551G-6477 7551G-P323G32Mn 7551G-P323G32Mi 7551G-P324G32Mn 7551G-2437 7551G-5755

ACER Aspire 7551Z Series

ACER Aspire 7551ZG Series

Acer Aspire 7552 ( MS2313 )

Acer Aspire 7552G ( MS2313 )
7552G-5107 7552G-5488 7552G-6061 7552G-6851 7552G-6436

ACER Aspire 7552Z Series

ACER Aspire 7560 Series
7560-SB855

ACER Aspire 7560G Series
7560G-8612 7560G-SB482

Acer Aspire 7741 ( MS2309 )
7741-333G52Mn 7741-334G32Mn 7741-334G32Mi 7741-434G32Mn
7741-5932 7741-5209 7741-5137 7741-7346 7741-7870 7741-7344

Acer Aspire 7741G ( MS2309 )
7741G-434G32Mi 7741G-334G64Mn 7741G-334G50Mn 7741G-334G50Mi 7741G-434G50Mn 7741G-334G32Bn
7741G-334G50Bn 7741G-334G64Bn 7741G-434G64Bn 7741G-524G64Bn 7741G-333G25Mi 7741G-333G32Mn
7741G-333G25Bn 7741G-332G32Mn 7741G-334G64Mi 7741G-334G32Mn 7741G-334G50Bn 7741G-5877 7741G-3647
7741G-7017 7741G-5731 7741G-4643 7741G-4592 7741G-4475 7741G-7344 7741G-4815 7741G-4633

ACER Aspire 7741TG Series

Acer Aspire 7741Z ( MS2309 )
7741Z-5731 7741Z-4643 7741Z-4592 7741Z-4475 7741Z-7344 7741Z-4815 7741Z-4633

Acer Aspire 7741ZG ( MS2309 )

Acer Aspire 7750 P7YE0 series
7750-6414 7750-9483

Acer Aspire 7750G Series
7750G-2416G50Mnkk 7750G-6444 7750G-9621 7750G-9657 7750G-9807

Acer Aspire 7750Z series
7750Z-4495 7750Z-4623

Acer Aspire 7750ZG Series

Acer Aspire 7751 Series
7751-P323G32Mn 7751-324G50Mn 7751-2747 7751-2818 7751-3141

Acer Aspire 7751G Series
7751G-N934G32Mn 7751G-N934G64Bn 7751G-N834G50Mn 7751G-P524G64Bn 7751G-N833G25Mi 7751G-P523G25Mi
7751G-P323G25Mi 7751G-N834G32Mn 7751G-N834G50Mn 7751G-324G32Mn

ACER Aspire 5000 SERIES
Aspire 5741G Series AS5741G Series AS5741-6073
AS57416073, Aspire 5741-6073, Aspire 57416073
AS5741-334G50Mn AS5741334G50Mn AS5741-334G32Mn
AS5741334G32Mn AS5741-332G25Mn AS5741332G25Mn

AS5741-333G32Mn AS5741333G32Mn AS5741G-333G32Bn
AS5741G333G32Bn AS5741-434G50Mn AS5741434G50Mn
AS5741-433G32Mn AS5741433G32Mn, Aspire 5741-334G50Mn
Aspire 5741334G50Mn, Aspire 5741-334G32Mn, Aspire 5741334G32Mn
Aspire 5741-332G25Mn, Aspire 5741332G25Mn, Aspire 5741-333G32Mn

Aspire 5741333G32Mn, Aspire 5741G-333G32Bn, Aspire 5741G333G32Bn
Aspire 5741-434G50Mn, Aspire 5741434G50Mn, Aspire 5741-433G32Mn
Aspire 5741433G32Mn AS5741-H32C/S AS5741H32C/S
AS5741-H32C/SF AS5741H32C/SF AS5741-H54D/S
AS5741H54D/S AS5741-H54D/SF AS5741H54D/SF

AS5741-H54D/LS AS5741H54D/LS, Aspire 5741-H32C/S
Aspire 5741H32C/S, Aspire 5741-H32C/SF, Aspire 5741H32C/SF
Aspire 5741-H54D/S, Aspire 5741H54D/S, Aspire 5741-H54D/SF
Aspire 5741H54D/SF, Aspire 5741-H54D/LS, Aspire 5741H54D/LS
AS5741G-434G64Bn AS5741G434G64Bn AS5741G-334G50Mn

AS5741G334G50Mn AS5741G-334G64Mn AS5741G334G64Mn
Aspire 5741G-434G64Bn, Aspire 5741G434G64Bn, Aspire 5741G-334G50Mn
Aspire 5741G334G50Mn, Aspire 5741G-334G64Mn, Aspire 5741G334G64Mn

Acer TravelMate P243-M Series

ACER TravelMate P253 Series ACER TravelMate P253M Series ACER TravelMate P253-M Series

Acer TravelMate P643-M Series
P643-MG-53214G75Mikk

ACER TravelMate 4370 Series

ACER TravelMate 4370G Series

Acer TravelMate 4740 ( MS2308 )Series
4740-352G25Mn 4740-5261 4740-5367 4740-5755 4740-7552 4740-7787

Acer TravelMate 4740G ( MS2308 )Series
4740G-352G32Mi

ACER TravelMate 4740T Series

ACER TravelMate 4740TG Series

Acer TravelMate 4740Z ( MS2308 )Series

ACER TravelMate 4740ZG Series

ACER TravelMate 4750 series

ACER TravelMate 4750G series

ACER TravelMate 4750TG series

ACER TravelMate 4750Z series

ACER TravelMate 4750ZG Series

ACER TravelMate 5335 Series

ACER TravelMate 5335G Series

ACER TravelMate 5335Z Series

ACER TravelMate 5335ZG Series

ACER TravelMate 5340 Series

ACER TravelMate 5340G Series

ACER TravelMate 5360 Series

ACER TravelMate 5360G Series

ACER TravelMate 5360Z Series

Acer TravelMate 5542 ( PEW56 )Series
5542-3590

Acer TravelMate 5542G ( PEW56 )Series

ACER TravelMate 5542Z Series

ACER TravelMate 5542ZG Series

ACER TravelMate 5735 Series

ACER TravelMate 5735G Series

ACER TravelMate 5735Z Series

ACER TravelMate 5735ZG Series

Acer TravelMate 5740 ( NEW50 )Series
5740-332G25Mn 5740-528G32Mn 5740-524G32Mn 5740-333G32Mn 5740-5925 5740-333G25Mn 5740-334G25Mn
5740-334G32Mn 5740-334G50Mn 5740-434G50Mn 5740-524G32Mn 5740-332G16Mn 5740-354G50Mn 5740-333G25Mi
5740-434G32Mi 5740-434G32Mn 5740-5092 5740-6552 5740-6070 5740-332G16Mi 5740-354G32Mn 5740-5896
5740-432G32Mi 5740-6291 5740-6592

Acer TravelMate 5740G ( NEW50 )Series
5740G-333G32Mn 5740G-524G50Mn 5740G-334G64Mn 5740G-434G64Mn 5740G-434G32Mi 5740G-334G32Mn
5740G-332G25Mn 5740G-434G50Mn 5740G-334G25Mn 5740G-332G32Mn 5740G-434G32Mn 5740G-334G50Mn
5740G-333G25Mn 5740G-333G25Mi 5740G-333G64Mn 5740G-6765

Acer TravelMate 5742 ( PEW51 )Series
5742-7906 5742-7159 5742-7295

Acer TravelMate 5742G ( PEW51 )Series

ACER TravelMate 5740TG Series

Acer TravelMate 5742Z ( PEW51 )Series

Acer TravelMate 5742ZG ( PEW51 )Series

ACER TravelMate 5744 Series
5744-6444

ACER TravelMate 5744G Series

ACER TravelMate 5744Z Series

Acer TravelMate 5760 series
5760-6409 5760-6477 5760-6662 5760-6816 5760-6880

ACER TravelMate 5760G Series

ACER TravelMate 5760Z Series

ACER TravelMate 5760ZG Series

ACER TravelMate TimelineX 6495 Series

ACER TravelMate 6495G Series

ACER TravelMate 6495T Series
6495T-6813

ACER TravelMate 6495TG Series
6495TG-6818

ACER TravelMate TimelineX 6595 Series

ACER TravelMate 6595G Series

ACER TravelMate 6595T Series

ACER TravelMate 6595TG Series

ACER TravelMate 7340 Series

ACER TravelMate 7340G Series

Acer TravelMate 7740 Series
7740-352G25Mn 7740-352G25Mi 7740-334G32Mn 7740-332G25Mn 7740-353G25Mn 7740-353G25Mi
7740-434G32Mn 7740-354G32Mn 7740-352G25MNSS 7740-352G32MNSS 7740-352G50MNSS 7740-352G64MNSS
7740-354G64MNSS 7740-354G50MNSS 7740-354G32MNSS 7740-354G25MNSS 7740-5454G32MNSS 7740-5454G50MNSS
7740-5454G64MNSS 7740-5484 7740-6199 7740-7186 7740-7759

Acer TravelMate 7740G Series
7740G-352G25Mn 7740G-434G50Mn 7740G-5454G32MNSS 7740G-5454G50MNSS 7740G-5454G64MNSS 7740G-524G64MNSS
7740G-354G32Mn 7740G-434G32Mn 7740G-334G32Mn 7740G-354G32Mn 7740G-352G25MNSS 7740G-352G32MNSS
7740G-352G50MNSS 7740G-352G64MNSS 7740G-354G64MNSS 7740G-354G50MNSS 7740G-354G32MNSS 7740G-354G25MNSS
7740G-5454G25MNSS 7740G-5454G32MNSS 7740G-5454G50MNSS 7740G-5454G64MNSS

Acer TravelMate 7740Z Series
7740Z-P603G32MNSS 7740Z-P602G25MNSS

Acer TravelMate 7740ZG Series
7740ZG-P604G64MNSS 7740ZG-P603G32MNSS

ACER TravelMate 7750 Series
7750-6891

ACER TravelMate 7750G Series

ACER TravelMate 7750Z Series

ACER TravelMate 7750ZG Series

Acer TravelMate 8472 Timeline series
Acer TravelMate 8472-374G50MN TimelineX
Acer TravelMate 8472-5333 TimelineX
Acer TravelMate 8472-6012 TimelineX
Acer Travelmate 8472-5454G50Mnkk TimelineX

Acer TravelMate 8472T Timeline series
Acer TravelMate 8472T-374G32MN TimelineX

Acer TravelMate 8472G Timeline series
Acer TravelMate 8472G-354G32 TimelineX

Acer Travelmate 8472TG Timeline series
Acer TravelMate 8472TG-5452G50 TimelineX
Acer Travelmate 8472TG-354G32MNkk TimelineX

ACER TravelMate 8472Z Series

ACER TravelMate 8472ZG Series

ACER TravelMate TimelineX 8473 MS2333 Series

ACER TravelMate 8473G Series

ACER TravelMate 8473T Series
8473T-6450 8473T-6484 8473T-6652 8473T-6830

ACER TravelMate 8473TG Series

ACER TravelMate 8572 Series

ACER TravelMate 8572G Series

ACER TravelMate 8572T Series

ACER TravelMate 8572TG Series

ACER TravelMate 8572Z Series

ACER TravelMate 8572ZG Series

ACER TravelMate 8573 series
ACER TravelMate 8573G ACER TravelMate 8573T ACER TravelMate 8573TG

ACER TravelMate TimelineX 8573 series
ACER TravelMate TimelineX 8573G ACER TravelMate TimelineX 8573T ACER TravelMate TimelineX 8573TG

ACER TRAVELMATE 5000 SERIES
TravelMate 5740-5896 TravelMate 57405896 TravelMate 5740-6291
TravelMate 57406291 TravelMate 5740-332G16Mn TravelMate 5740332G16Mn
TravelMate 5740-332G25Mn TravelMate 5740332G25Mn TravelMate 5740-333G25Mn
TravelMate 5740333G25Mn TravelMate 5740-333G32Mn TravelMate 5740333G32Mn

TravelMate 5740G-334G32Mn TravelMate 5740G334G32Mn TM5740-5896
TM57405896 TM5740-6291 TM57406291
TM5740-332G16Mn TM5740332G16Mn TM5740-332G25Mn
TM5740332G25Mn TM5740-333G25Mn TM5740333G25Mn
TTM5740-333G32Mn TTM5740333G32Mn TM5740G-334G32Mn
TM5740G334G32Mn TravelMate 5740G Series

eMachines D Series
eMachines D440 eMachines D442 eMachines D528
eMachines D530 eMachines D640 eMachines D640G
eMachines D642 eMachines D728 eMachines D730
eMachines D730G eMachines D730Z eMachines D730ZG
eMachines D732 eMachines D732G eMachines D732Z eMachines D732ZG
eMachines E Series
eMachines E440 eMachines E440G eMachines E442
eMachines E443 eMachines E529 eMachines E530
eMachines E640 eMachines E640G eMachines E642
eMachines E642G eMachines E644 eMachines E644G
eMachines E650 eMachines E730 eMachines E730G
eMachines E732 eMachines E732G eMachines E732Z eMachines E732ZG
eMachines G Series
eMachines G440 eMachines G530 eMachines G640
eMachines G640G eMachines G730 eMachines G730G
eMachines G730Z eMachines G730ZG

E-Machines eMachines D440 ( MS2305 )
D440-1202G25Mn D440-1202G16Mn D440-1202G32Mn D440-1202G16Mi

E-Machines eMachines D442
D442-V264 D442-V081 D442-V234

E-Machines eMachines D443
D443-BZ614 D443-BZ686 D443-BZ631 D443-BZ407 D443-BZ645 D443-BZ484

E-Machines eMachines D528
D528-2062

E-Machines eMachines D640 D640G ( MS2305 )

E-Machines eMachines D728

E-Machines eMachines D729/D729Z
D729Z-4407

E-Machines eMachines D730 D730G ( MS2304 )

E-Machines eMachines D732
D732-7000 D732-7025

E-Machines eMachines D732G

E-Machines eMachines D732Z
D732Z-4717

E-Machines eMachines D732ZG

E-Machines eMachines E440 ( NEW85 )
E440-1616 E440-1394 E440-1680 E440-1653 E440-1317 E440-1036
E440-1203G32Mn E440-1434 E440-1202G16Mi E440-1201G16Mn

E-Machines eMachines E640
E640-N833G32Mn E640-P324G50Mn E640-N833G25Mn E640-P324G32Mn E640-P324G25Mn E640-P1202G25Mn
E640-N833G25Mi E640-P322G16Mi

E-Machines eMachines E640G
E640G-P324G50Mn E640G-P324G32Mn E640G-P322G16Mi E640G-P323G32Mn E640G-1202G25Mn

E-Machines eMachines E642

E-Machines eMachines E642G

E-Machines eMachines E650

E-Machines eMachines E730G

E-Machines eMachines E732
E732-7096

E-Machines eMachines E732Z

E-Machines eMachines E732ZG

E-Machines eMachines G640
G640-P322G25MNKS G640-P324G25Mn G640-N833G32Mn G640-P322G25Mn G640-P324G32Mn G640-P323G25Mn
G640-P324G50Mn G640-P322G32MNKS

E-Machines eMachines G640G
G640G-N833G32Mn G640G-P324G50Mn G640G-P523G25Mi G640G-P323G25Mi G640G-P322G50MNKS G640G-P324G32Mn
G640G-P323G32Mn G640G-P324G32MNKS G640G-P322G25Mi

E-Machines eMachines G730G

E-Machines eMachines G730Z

E-Machines eMachines G730ZG

Aspire 5336
Aspire 5336-902G25Mikk
Aspire 5336-T352G25Mikk
Aspire 5551
Aspire 5551-P323G25Mi
Aspire 5551-P323G25Misk
Aspire 5551G
Aspire 5551G-P323G25Mi
Aspire 5551G-P523G25Misk
Aspire 5551G-P524G32Mi
Aspire 5552G
Aspire 5552G-N854G50Mikk
Aspire 5552G-P343G32Mikk
Aspire 5552G-P544G50Mikk
Aspire 5741-333G25Mi
Aspire 5741-353G25Misk
Aspire 5741G
Aspire 5741G-333G25Mi
Aspire 5741G-353G25Mik
Aspire 5742G
Aspire 5742G-373G25Miss
Aspire 5742G-373G32Mikk
Aspire 5742G-374G50Mikk
Aspire 5742Z-P613G32Mikk
Aspire 7551G
Aspire 7551G-N834G32Mikk
Aspire 7551G-N854G50Mikk
Aspire 7551G-N934G50Bikk
Aspire 7551G-N954G50Bikk
Aspire 7551G-P343G32Mikk
Aspire 7551G-P543G25Miks
Aspire 7551G-P543G32Mikk
Aspire 7552G
Aspire 7552G-N956G1TMikk
Aspire 7552G-X926G64Bikk
Aspire 7741G-333G25Mi
Aspire 7741G-353G25Misk
Aspire 7741G-354G32Mikk
Aspire 7741G-373G32Mikk
Aspire 7741G-434G32Mi
Aspire 7741G-434G32Misk
Aspire 7741G-5464G50Mikk
Aspire 7741ZG
Aspire 7741ZG-P613G32Mikk
eMachines E440
eMachines E440-1202G16Mi
eMachines E440-1

 NE56R ظرفیت  با کد های تعویض زیر هم خوانی دارد : —Press ” Ctrl+F ” to Find

Acer

31CR19/652 31CR19/65-2 31CR19/66-2

AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D61 AS10D71 AS10G3E AS10D73 AS10D75 AS10D

BT.00603.111 BT.00606.008 BT.00607.125 BT.00607.127 BT.00603.117 BT.00605.062 BT.00607.130 BT.00603.124 BT.00605.065 BT.00607.126 BT.00604.049

AK.006BT.075 AK.006BT.080

LC.BTP00.123

مشخصاتlaptop battery for acer Acer   NE56R

ظرفیت

7800mAh

تعداد سلول

9-Cell

ولتاژ

11.1V

نوع

Li-ion

رنگ

Black/مشکی

وزن

526g

کد

AC4741

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!